May 31, 2009

Kim at Gina...............ayaw lumakad, gusto nya karga siya ni kim.......ayaw talaga.............sa mall...........bagay daw sa akin, gusto nya bilhin ko daw....sabi pa, pag-ayaw ko na, gagamitin daw nya....smile


Thai Imbis.......


thirsty..... parang yagit........


break time.............


nakita ni Gina....hmhmhmmh


hmhmhmhm, gusto rin nya......lecker.........


Have a Wonderful Pfingsten.....Whitsunday....to all.
Holiday dito at bukas din.
A depiction of the Descent of the Holy Spirit in the Rosary Garden of San Carlos Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City, Philippines.
No comments: